15 اردیبهشت 1403

انواع نور خطی توکار

اصطلاح توکار به معنای نصب نورپردازی داخلی در سقف یا دیوار است که قسمتی از آن درون سطح سقف یا دیوار جاسازی می‌شود و فقط قسمتی از آن به طور ظاهری بیرون ‌نمی‌آید و دیده نمی‌شود. نور خطی توکار یکی از راهکارهای روشنایی است که برای نورپردازی فضاهای داخلی استفاده می‌شود و به شکلی متمرکز…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

محمودی