آدرس: اتوبان قم-تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نگارستان، خیابان فروردین جنوبی، پلاک 23

ایمیل: samaluminiumiranian@gmail.com 

تلفن : ۰۲۱۵۶۲۳۵۶۸۶

  • 0
bg_image
تیر 13

ارسال شده توسط

روح الله محمدی

شهریور 02

ارسال شده توسط

روح الله محمدی

تیر 24

ارسال شده توسط

روح الله محمدی

مهر 16

ارسال شده توسط

روح الله محمدی

مهر 16

ارسال شده توسط

روح الله محمدی

تیر 06

ارسال شده توسط

روح الله محمدی

تیر 15

ارسال شده توسط

روح الله محمدی

مرداد 14

ارسال شده توسط

روح الله محمدی

تیر 25

ارسال شده توسط

روح الله محمدی

تیر 21

ارسال شده توسط

روح الله محمدی