آلومینیوم چیست

مقدمه آلومینیوم چیست بدون شک تصور دنیای مدرن امروز بدون آلومینیوم و آلیاژهای آن غیرممکن است، لذا برای شناخت بیشتر این فلز و دسترسی به نکات و توضیحات تکمیلی در این حوزه، پیشنهاد می شود بخش آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیوم را از وب سایت سام آلومینیوم (SAM Aluminum ) را مطالعه فرمایید. آلومینیم و تاریخچه […]