پروفیل کد ١٠٠۱


صطلاحا به این پروفیل قاب بزرگ گفته می شود.
مصرف آن در پرده هایی با طول بلند می باشد

پروفیل اختصاصی آلومینیوم کد ۱۰۱

پروفیل کد ١٠٠٢


این پروفیل اصطلاحا پروفیل ٣ پیچ نام دارد.
تبریزی ها بیشتر از این پروفیل مصرف می کنند ، قابی است حجم پارچه خوبی در آن جا می گیرد.

پروفیل اختصاصی آلومینیوم کد ۱۰۲

پروفیل کد ١٠٠٣


این پروفیل به قاب عینکی معروف است، چندین نوع دارد که که این از نوع طلق خور آن است ، پروفیل ٢ پیچ نیز نامیده می شود.

پروفیل اختصاصی آلومینیوم کد ۱۰۳

پروفیل کد ١٠٠۵


اصطلاحا به این پروفیل قاب ترک گفته می شود.
بیشترین مصرف قاب زبرا را به خود اختصاص داده است. 
رخ زیبا تری نسبت به قاب های دیگر دارا می باشد.

پروفیل اختصاصی آلومینیوم کد ۱۰۵

پروفیل کد ١٠٠۶


این نوع پروفیل ٢ مکانیزم نامیده می شود، معمولا گران ترین پرده زبرا می باشد به علت مصرف پارچه ای که دارد
مصرف آن نسبت به قاب های تک مکانیزم بسیار کمتر است.

پروفیل اختصاصی آلومینیوم کد ۱۰۶

پروفیل کد ١٠٠٧


این محصول لوله ٣٢ نیز نام دارد
محوریت پرده زبرا بر روی این مقطع است به عبارتی وزن پارچه را متحمل می شود.

پروفیل اختصاصی آلومینیوم کد ۱۰۷

پروفیل کد ١٠١۲


این پروفیل اصطلاحا وزنه صلیبی نامیده شده است، نقش این پروفیل نگهداری پارچه و مدیریت حرکت درست پارچه در قسمت پایینی پرده است.

پروفیل اختصاصی آلومینیوم کد ۱۱۲

پروفیل کد ١٠١۳


اصطلاحا به این محصول وزنه ٢ شیار گفته می شود که به صورت دوبل در قسمت پایینی قاب های دو مکانیزم مصرف می شود.

پروفیل اختصاصی آلومینیوم کد ۱۱۳

پروفیل کد ١٠١۴


این محصول پروفیل بیضی یا پیچ خور نامیده شده است
در پایین پردهای زبرا مصرف می شود ، این پروفیل در کنار پروفیل های صلیبی کاربرد دارد.

پروفیل اختصاصی آلومینیوم کد ۱۱۴

پروفیل کد ١٠١۵


اصطلاحا به این پروفیل تک شیار یا قورباغه ای گفته می شود ، معمولا در پرده های ٢ مکانیزم استفاده می شود.

پروفیل اختصاصی آلومینیوم کد ۱۱۵

پروفیل کد ١٠١٧


این پروفیل برای اغلب افراد آشنا است، پروفیل لوردراپه مقطعی می باشد که به خاطر قیمت مناسبی که دارد هنوز توانسته بعد از سال ها در بازار باقی بماند.

پروفیل اختصاصی آلومینیوم کد ۱۱۷

پروفیل کد ١٠۲۰


این محصول به عنوان ریل کرکره های برقی مصرف می شود که در ضخامت های مختلف موجود می باشد.

پروفیل اختصاصی آلومینیوم کد ۱۲۰