از سایز ۸۰ در پارکینگ ها و کرکره فروشگاه ها با ابعاد متوسط تا ۱۵ متر مربع استفاده می‌شود. برای کرکره های برقی تا ارتفاع کمتر از ارتفاع ۴ متر و عرض کمتر از ۶ متر از تیغه های با ارتفاع ۸۰ میلیمتر تک پل و دو پل استفاده می‌شود.

تفاوت تیغه‌های تک پل و دوپل در مقاومت و استحکام تیغه‌ می‌باشد که هر چه تعداد پل های داخل تیغه کرکره بیشتر باشد، مقاومت و استحکام تیغه بیشتر خواهد بود و از طرف دیگر وزن کل درب کرکره نیز بیشتر خواهد بود.