کرکره برقی تیغه ۱۰۰

از سایز ۱۰۰ در فروشگاه های عریض و کرکره کارخانجات صنعتی استفاده می‌شود. برای کرکره‌های برقی بزرگتر ار ارتفاع ۴ متر و عرض ۶ متر، تیغه‌های با ارتفاع ۱۰۰ میلیمتر مورد استفاده می‌گیرد.