تیغه انتهایی کرکره

در فرآیند مونتاژ درب های کرکره برقی از تیغه انتهایی به عنوان آخرین تیغه استفاده می‌شود، از این جهت به آن تیغه انتهایی می‌گویند. قلاب این تیغه مانند سایر تیغه هاست ولی مادگی آن طوری طراحی شده است که بتوان در آن از لاستیک انتهایی استفاده شود.