پروفیل زبرا، قاب ترک

پروفیل زبرا، قاب ترک در بالا پرده نصب می شود و هنگامی که پرده به صورت رول می شود کامل در این قاب قرار می گیرد و نمایی زیبا را به اتاق می دهد.

پروفیل پرده زبرا قاب ترک، پروفیل پرده زبرا قاب سه پیچ ، پروفیل پرده زبرا دو مکانیزم از جمله سیستم های مورد استفاده می باشند که از مصرف بسیار زیاید برخوردار است و در ایران و ترکیه بیشتری مصرف قاب را به خود اختصاص داده است.

 

اگر توضیحات تکمیلی برای اینها بخواهیم بدهیم باید یادآور شوم که این پروفیل نیز توسط پرس اکستروژن آلومینیوم و تزریق بیلت که با حرارت زیاد به درون قالب تولید می گردد و پس از تولید با رنگ پودری الکترواستاتیک که توضیحات آن در سایت موجود است رنگ می شوند و به بازار ارائه می گردند.

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری ستاره زده شده اند *